×
Mengen Belediyesi'ne
Hoşgeldiniz
Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!
Çözüm
Merkezi
Nöbetçi
Eczane
Vefat
Edenler
Sosyal
Medya
İletişim
Bilgileri
3 Ocak 03/01/1930
Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin ilk üyesi
1929 yılında dünyayı sarsan Büyük Buhran kaçınılmaz olarak Türkiye’yi de etkilemiş, özellikle Türk parasının ciddi değer kaybetmesine neden olmuştu. Artan dış ticaret açığını kapatabilmek için, 1929 sonuna doğru ithalatın kısılması ve tüketimin yerli kaynaklara dayandırılması görüşü öne çıkmıştı. Bu görüş, 12 Aralık 1929 günü, Başbakan İsmet Paşa’nın TBMM’de yaptığı konuşmada şöyle dile getiriliyordu: Devlet hayatında olduğu gibi millet hayatında da kendi kaynağıyla, yani üretimiyle yetinmek, işte asıl büyük tedbir budur. Millet kendi üretiminden fazla sarf etmeyerek, kanaatkâr bir hayata girmek mecburiyetindir. Milletvekillerinin de destek verdiği bu konuşmadan hemen sonra, 14 Aralık 1929 tarihinde, TBMM Başkanı Kazım Paşa’nın (Özalp) başkanlığında “Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti” resmen kuruldu. Birkaç gün içinde hazırlanan nizamnameye göre herkes cemiyet üyesi olabilecekti. Üyelerin görevi, “yerli ürünleri kullanmak ve bu konuda vatandaşları teşvik ederek milli tasarrufa alıştırmak”tı. Milli tasarruf politikalarının en büyük destekçilerinden olan Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa da, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’ni daha ilk günden kendi himayesine alarak bu girişime verdiği önemi gösterdi. Mustafa Kemal, 3 Ocak 1930 günü cemiyetin ilk üyesi olarak kaydedildi. Tüm bakan ve milletvekilleri de cemiyetin doğal üyesi sayıldı. Cemiyet, amaçlarını halka daha iyi duyurabilmek amacıyla her yılın 12-18 Aralık tarihleri arasını “Milli İktisat ve Tasarruf Haftası” olarak belirledi. 1946 yılında bu etkinlik “Yerli Malı Haftası” adını aldı.
Sosyal Ağlarda Paylaş!