×
Mengen Belediyesi'ne
Hoşgeldiniz
Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!
Çözüm
Merkezi
Duyuru ve
İhaleler
Vefat
Edenler
Sosyal
Medya
İletişim
Bilgileri
İhale İlanı
5 yıl önce - 28.06.2018

T.C. Mengen Belediye Başkanlığından

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan 7 (yedi) adet Araç Ekonomik Ömrünü Doldurduğundan Belediye Encümenin 15.03.2018 Tarih ve 2018/04-09 sayılı kararına istinaden ayrı ayrı olarak satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve devamı gereğince Açık Arttırma Usulü ile satışa çıkartılmıştır.
1) İhalelerin Tarihi ve Saati: 09.07.2018 - Pazartesi Günü, Aşağıdaki tabloda belirtilen saatlerde yapılması uygun görülmüştür.
2) İhalelerin Yapılacağı Yer: Türkbeyli Mahallesi Atatürk Cad. İsmet Şentürk İş hanı Kat 2 Mengen/BOLU
3) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ve devamına göre Açık Arttırma Usulü
4) İhale şartnamelerini : Türkbeyli Mahallesi Atatürk Cad. İsmet Şentürk İş hanı Kat 2 Mengen/BOLU adresinden temin edilebilir.
Tel: 0374 356 14 00
5) Şartname Bedeli: 50,00 -TL.
6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
1-Dış zarf
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),
c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)
d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)
e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)
g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması,
j) Mengen Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)
7) Tabloda belirtilen ihale saatlerine kadar istenilen belgelerin ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla araçlara ait dosyalarındaki bilgileri ve her türlü masrafı (vergi,resim,harç,kdv ,mal müdürlüğünde doğacak masraflar vb.) alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalelerin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri,alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir..
10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
Mengen Belediyesi İnternet Adresi: www.Mengen.bel.tr

2018

ARAÇ ADI

MODEL

ARAÇ PLAKA

RENK

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

MUHAMMEN BEDEL

TARİH VE SAAT

1

RENAULT 12 TSW

1984

14 AD 279

BEYAZ

90,00-TL

3.000,00

09.07.2018 09.00

2

TOFAŞ KARTAL

1990

14 ER 001

SİYAH

90,00-TL

3.000,00

09.07.2018 9:30

3

MERCEDES ÇÖP KAMYONU

1997

14 BS 872

KIRMIZI-BEYAZ

390,00 -TL

13.000,00

09.07.2018 10:00

4

RENAULT 12 SW R 1339 5 VT

1991

14 KL 236

SIYAH

150,00-TL

5.000,00

09.07.2018 10:30

5

RENAULT BROADWAY

1997

14 DV 374

BEYAZ

180,00 -TL

6.000,00

09.07.2018 11:00

6

DEUTZ MAGIRUS MİNİBÜS

1990

14 DP 904

SARI

90,00 -TL

3.000,00

09.07.2018 11:30

7

FATİH ÇÖP KAMYONU

1993

14 ER 341

BEYAZ-MAVİ

225,00 -TL

7.500,00

09.07.2018 12:00


Sosyal Ağlarda Paylaş!