×
Mengen Belediyesi'ne
Hoşgeldiniz
Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin!
Çözüm
Merkezi
Duyuru ve
İhaleler
Vefat
Edenler
Sosyal
Medya
İletişim
Bilgileri
İmar Planı Değişikliği
12 ay önce - 12.04.2022

İlçemiz Konak Köyü 790 parsel sayılı taşınmaz üzerinde şehir plancısı tarafından düzenlenen Teknik Alt Yapı Alanı amaçlı G28a07b pafta no'lu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile G28a07b3a ve G28a07b3d pafta no’lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, belediye meclisinin 11/04/2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 12/04/2022 tarihinden itibaren bir ay süre ile belediye ilan panosunda askıda kalacaktır.

İmar planlarına ilişkin yapılacak itirazlar, askı süresi içinde belediye başkanlığına yapılabilir. İlanen duyurulur.


EKLER :

G28a07b

G28a07b3a

G28a07b3dSosyal Ağlarda Paylaş!